Institute for Labor Studies ILS (ILS) banner logo
Philippine Standard Time

Media Resources
ISO 9001:2015 compliant

"Conformance to applicable/relevant requirements of the standard was effectively demonstrated across all audit areas based on the observation of actual practices, reviewed objectives and targets, risk management, and operational controls with their associated monitoring tools. Improvements were noted in most areas'

Ang pahayag ay kasama sa pangkalahatang pagsusuri mula sa Audit Report ng SOCOTEC Certification Philippines, Inc. mula sa isinagawa nilang Surveillance Audit noong 01 Agosto 2022. Ang nasabing surveillance audit ay pinangunahan ni Punong Tagasuri G. Mike Matundan kasama ang Teknikal na Eksperto na si Bib. Ms. Laureen Calmerin.

Natanggap ng ILS and ISO 9001:2015 na muling pagpapatibay noong 22 ng Setyembre 2021, na mayroong bisa hanggang 23 ng Hulyo July 2024.